تبلیغات
وبلاگicon
نشریه افسران - مقاله تحلیلی / منش فرهنگی و سیاسی شیعه
 
نشریه افسران
درباره وبلاگ


ماهنامه افسران جنگ نرم، حاصل تلاش جمعی از فرزندان جوان و انقلابی این مرز و بوم است، که درصدد احیاء، تبیین، همسرایی و همگرایی مفاهیم انقلابی اسلام در حوزه‌های سیاسی ـ اجتماعی برای مخاطب خود است.
در تهیه این نشریه سعی بر آن بوده که از نقطه نظرات مختلف و متنوع کاربران سایت افسران جوان جنگ نرم بدون کمترین دخل و تصرفی استفاده شود.
امیدواریم، دلسوزان اسلام و انقلاب، این تلاش خالصانه را با دید عمیق، منطقی و فرهنگی مطالعه کنند و در همین راستا به نقدهای احتمالی خود از آن برای پیشرفت سطح تفکر انقلابی بپردازند.
باید کمی بیشتر نگاه کنیم ... کمی عمیق تر...

مدیر وبلاگ : نشریه افسران
بی تردید بزرگترین جنبش اسلامی عصر حاضر، که در کنار انقلاب های کبیر فرانسه و روسیه قرار داده شده، یک حرکت ساده برای فرار از ظلم اجتماعی و سیاسی نبوده. ویژگی این انقلاب، شباهت های منحصر به فرد آن به قیام سید الشهداء (علیه السلام) است. به گونه ای که باعث شد به صورت معمایی برای تحلیلگران سیاسی و اجتماعی غرب و شرق جلوه کند...

منش فرهنگی و سیاسی شیعه

مشاهده متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...

وقتی حرف از انقلاب می شود، طبیعیست که اذهان به سوی دلیل انبعاث و برانگیخته شدن مردم آن جامعه برای انقلاب برود. در لغت عرب، «إثاره» از ریشه «ثور»به معنای إنبعاث، تهییج، برانگیختن، بلندکردن و آشکارکردن است. «ثارالغبار» یعنی: گردوغبار برخاست (ابن فارس، 1404ق، ج 1، ص 395.). انقلاب، قیام،نهضت و جنبش را نیز به همین مناسبت «ثوره» میگویند.

بی تردید بزرگترین جنبش اسلامی عصر حاضر، که در کنار انقلاب های کبیر فرانسه و روسیه قرار داده شده، یک حرکت ساده برای فرار از ظلم اجتماعی و سیاسی نبوده. ویژگی این انقلاب، شباهت های منحصر به فرد آن به قیام سید الشهداء (علیه السلام) است. به گونه ای که باعث شد به صورت معمایی برای تحلیلگران سیاسی و اجتماعی غرب و شرق جلوه کند.

منش فرهنگی و سیاسی شیعه

این تحلیل اشتباه که؛ انقلاب اسلامی ایران، یک تغییر نظام حکومتی و سیاسی با کمک جنبش مردمی در یک مقطع از زمان برای رسیدن به نیاز های اجتماعی سیاسی است؛ باعث شده عده ای از نخبگان خارج و داخل کشور فرایند ارتقاء حکومت ظالمانه را به اسلامی طبق نظریه های غربی عنوان کنند تا مانعی باشد برای انحلال و فروپاشی نظام ایران اسلامی. اما فارغ از اینکه این انقلاب همچون الگو و دلیل برانگیخته شدن خود، که در هر عاشوراء و حتی روز به روز زنده تر از همیشه، احیاء می شود، می تواند خودر را با پشتوانه آن تفکر بعد از گذشت قریب به چهار دهه از پیروزی خود هر روز تجدید و هر روز انقلابی نو را در پی داشته باشد.

بی مناسبت نیست که این نوع تفکر در عده ای قلیل از روشنفکران و موثرین در انقلاب اسلامی ایران، باعث به بی راهه رفتن سیاست های فرهنگی اجتماعی جامعه اسلامی شود تا جایی که انقلاب را ناقص و رسیدن به حد کامل آن را غیر ممکن فرض می کنند.

نفوذ و تاثیر اندیشه های سکولار، مارکسیست، کمونیست و... در تحلیل ها و ارائه راه کارها و سازکار هایی طبق آن، جز نتیجه ای متناقض با مبانی اندیشه های انقلاب اسلامی نداشته است.آنچه این نظریه پردازان را دچار اشتباه کرده و موجبات تناقض را با این نظریه ها فراهم آورده، این است که بر اساس تعاریف و کلیشه های موجود غربی، یعنی انقلاب بر مبنای عواملی مثل توطئه، استبداد، اقتصاد و مدرنیزاسیون، چگونه یک عالم سنّتی، در اوج دوران مدرن و حاکمیت مدرنیته، با شعار هایی تحت لوای دین و متحجرانه، انقلابی بر مبنای دینی که قابل تقسیم و تجزیه نیست، به راه می اندازد؟

به یقین باید گفت؛ همچنین عملکرد و رفتار خصمانه و فشار دولت های غربی، که در این سالها به پیکر نامتأثر انقلاب اسلامی وارد شده، ناشی از این تحلیل نادرست از پیدایش و ثبوت این حرکت سیاسی بر پایه دین است. عمده مشکلات نظریه پردازان غربی در تحلیل نادرست انقلاب اسلامی ناشی از این است که آنان نقش اصلی پیروزی انقلاب اسلامی را که آموزه های شیعی و عناصر و مؤلفه های فرهنگ سیاسی شیعه بوده است، نادیده گرفته اند؛ امری که در ادبیات سیاسی مدرن و بر اساس مبانی نظریه های مدرن غربی، قابل درک و توضیح نیست.

**فرهنگ سیاسی شیعه**
باید اقرار کرد در معنای فرهنگ و سایت اختلافاتی وجود دارد که طبیعی است که این اختلافات در تعریف «فرهنگ سیاسی» نیز نفوذ کند، اما میتوان یک اشتراک را در تمام این تعریف ها پیداکرد. لذا در جمعبندی تعاریف، «فرهنگ سیاسی» را میتوان اینگونه تعریف کرد: مجموعه ای از ارزش ها و اعتقادات اجتماعی موثر بر رفتار سیاسی یک جامعه که سازنده نظام سیاسی یک جامعه می باشد.

لذا وقتی مجموعه ای منسجم و غیر قابل انفکاک از فرهنگ تشیع، مبنای کنش و واکنش های مردم ایران در بروز انقلاب اسلامی شود، باید گفت «فرهنگ سیاسی شیعه» موثتر ترین و بلکه مبنای حکومت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

**وقتی نظرات روشنفکران غربی مانند هانری کربن را درباره تشیع و ایران و یا انقلاب و قیام های شیعی مانند قیام عاشوراء، توابین و ... را بررسی کنیم، می فهمیم که یکی از ارکان مهم فرهنگ سیاسی شیعه که باعث پویایی و حیات آن محسوب می شود مجموعه "اعتقادات" و "ارزش های" آن است. این دو، همان «فرهنگ سیاسی شیعه» است که با پیوستگی و انسجام خود، باعث کنش و واکنش های دقیق سیاسی در برابر حکومت های جبار و ظالم طول تاریخ بوده است.

در تحت عناوین اعتقادات و ارزش های شیعه مولفه های زیاد وجود دارد که برخی از آنها دقیقاً موثر در تفکر سیاسی شیعه است. وقتی « » شیعه، طبقه آیه کریمه: لَنیجعل اللّهُ لِلکافرینَ عَلی المؤمنینَ سَبیلا (نساء: 141) تحت « » و ولایت ولی فقیه و مسائل مربوط به حکومت و اداره جامعه یعنی « و » تجلی پیدا کرد، ارزش بزرگی به نام « روحیه و » را که با نام سید الشهداء (علیه السلام) در فرهنگ سیاسی تشیع ثبت شده، خون تازه ای را با شهادت خود در رگ های پیکر جامعه به جریان می اندازد تا رفتار مسئولانه سیاسی یک شیعه را که دارای تفکر صحیح در قالبی به نام تفکر «معاد» است نشان دهد. تمام اینها باعث بروز رفتاری به نام « » می شود که همان مفهوم سیاسی اجتماعی عدل، در مقابل ظلم یا همان معنای حقیقی عدالت اجتماعی بشری. عدالتی که در قانون بشری باید رعایت شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند... .**

مولفه های فرهنگ شیعه، از اساسی ترین عناصر فرهنگ سیاسی اسلام است که در چارچوب آن، مشارکت سیاسی در امر حکومت و نظارت همگانی بر هیأت حاکمه تحقق مییابد و سلامت جامعه در ابعاد مختلف تأمین می گردد و عمل به آن، ضامن بقا و استمرار حکومت و نظام اسلامی صالح و عادل است.

از مهمترین علل وقوع انقلاب ‌نقش بی بدیل رهبری و استفاده از ساختارهای اجتماعی سیاسی شیعه در بسیج و سازماندهی انقلابیان است. درانقلاب اسلامی ایران پیوند دینی و اعتقاد و باور مردم به مولفه های فرهنگ شیعی، باعث ایجاد قوام انقلاب شده است و به نتیجه مطلوب رسید و باعث افزایش قدرت و اقتدار کشورمان شده است.

**جمهوری اسلامی ایران هویت متمایزی را در منش فرهنگی و سیاستی خود پذیرفت که بی کم و زیاد برمبنای اسلام بود؛ اسلامی که در حکومت و نظام قابل تفکیک بین اجتماع و سیاست نیست، الگویی که تشابهی با ساختار اندیشه سکولار نداشت؛ حکومتی که با مبانی فکری، هدف، فرآیند تاریخی و تطوراتی متمایز از گفتمان سکولار شعار عینیت سیاست با دیانت را نهادینه کرد و پایه گذار گفتمان جدید در نظامات سیاست بین المللی شد.**

نویسنده : @matinemami
منبع : ( منش فرهنگی و سیاسی شیعه ) ، ص 17
www.afsaran.ir/link/

مشاهده این مقاله در افسران.
نوع مطلب : مقالات نشریه، 
برچسب ها : مقاله، نشریه، نشریه افسران، سیاسی، مقاله تحلیلی، فرهنگی، شیعه،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی
آیا از عملکرد نشریه افسران راضی هستید ؟!آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
بالای صفحه