تبلیغات
وبلاگicon
نشریه افسران - مقاله تحلیلی / غرب وحشی
 
نشریه افسران
درباره وبلاگ


ماهنامه افسران جنگ نرم، حاصل تلاش جمعی از فرزندان جوان و انقلابی این مرز و بوم است، که درصدد احیاء، تبیین، همسرایی و همگرایی مفاهیم انقلابی اسلام در حوزه‌های سیاسی ـ اجتماعی برای مخاطب خود است.
در تهیه این نشریه سعی بر آن بوده که از نقطه نظرات مختلف و متنوع کاربران سایت افسران جوان جنگ نرم بدون کمترین دخل و تصرفی استفاده شود.
امیدواریم، دلسوزان اسلام و انقلاب، این تلاش خالصانه را با دید عمیق، منطقی و فرهنگی مطالعه کنند و در همین راستا به نقدهای احتمالی خود از آن برای پیشرفت سطح تفکر انقلابی بپردازند.
باید کمی بیشتر نگاه کنیم ... کمی عمیق تر...

مدیر وبلاگ : نشریه افسران
با حضور نژاد انگوساکسون در قاره آمریکا و اشغال سرزمین های سرخپوستان غاصبان آمریکای شمالی برای کار سخت در کشت‌زارهای بزرگ نیاز به نیروی کار انبوه و ارزان داشتند. آنها نمی‌توانستند در ابتدای حضور در خود در این قاره، ســاکنان بومی یعنی سرخپوستان را استثمار کنند زیرا جنگل‌های تو‌در‌توی آمریکای‌ شــمالی برای اشغالگران، بیگانه و برای سرخپوستان، همچون خانه‌شان آشنا و مانوس بود...مشاهده متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...

با حضور نژاد انگوساکسون در قاره آمریکا و اشغال سرزمین های سرخپوستان غاصبان آمریکای شمالی برای کار سخت در کشت‌زارهای بزرگ نیاز به نیروی کار انبوه و ارزان داشتند. آنها نمی‌توانستند در ابتدای حضور در خود در این قاره، ســاکنان بومی یعنی سرخپوستان را استثمار کنند زیرا جنگل‌های تو‌در‌توی آمریکای‌ شــمالی برای اشغالگران، بیگانه و برای سرخپوستان، همچون خانه‌شان آشنا و مانوس بود.

در وقت جنگ، این جنگل‌ها پناهگاهی کاملا ایمن برای بومیان و قتل‌گاهی برای اشغالگران به حساب می‌آمد. ازین رو، در این برهه از زمان، غاصبان اروپایی‌الاصل تا جایی که ممکن بود از درگیری با سرخپوستان پرهیز می‌کردند چون نمی‌خواستند در«جنگ استثمار» مغلوب شوند علاوه بر اینکه جمعیت و قدرت مبارزه سرخپوستان در این دوران بر سفید پوستان غلبه داشت.

یک راهبرد شــیطانی، آرزوهای سرمایه‌داران اشغالگر را محقق می‌کرد: در اختیار داشــتن کارگرانی«تنومند»،«پراستقامت»،«ارزان»،«غریب و ناآشنا به منطقه» و«مطیع». آنچه این فکر را در مقام عمل، شیطانی‌تر و غیرانسانی‌تر می‌ساخت، تبدیل«اطاعت از روی میل و اختیار» به«بردگی» و«ارزان بــودن» به«رایگان بودن» بود.


قــاره آفریقا گزینه این تصمیم نابودکننده شــد. بزرگ‌ترین عملیات آدم‌ربایی و برده‌داری تاریخ، توسط کمپانی‌های غارتگران زرســالار، آفریقای سیاه را به خاک سیاه نشاند. تا سال 1619 یک میلیون سیاهپوست را وارد آمریکای‌جنوبی و جزائر کارائیب کردند. از دید آنان، برده و کارگر، مادام‌العمر قلمداد می‌شدند.

تا ســال 1800(آغاز قــرن 19) حدود 10 تا 15 میلیون سیاهپوســت آفریقایی به قاره آمریکا وارد شــد. براساس محاسبات، آفریقا بیش از پنجاه میلیون نفر از جمعیتش را به خاطر تجارت برده از دست داد. همه این وقایع در طول قرن‌هایی روی داد که ما آن‌ها را آغاز شــکل‌گیری تمدن مدرن می‌نامیم.

برده‌داری آمریکایی به دو دلیل ظالمانه‌ترین نوع برده‌داری تاریخ بود:
1- برده‌داری آمریکایی از«جنون سود» بی‌پایان پدید آمد.
2- بر«تنفر نژادی» مبتنی بود. به همین خاطر با بردگان همچون موجوداتی پست‌تر از انسان رفتار می‌کردند.(3)

برخورد غیر انسانی دزدان(تاجران) برده، از‌‌‌ همان ابتدای شکار برده از ســرزمین‌های آفریقایی آغاز شد. جایی که بردگان را به هم زنجیر و مجبور به حرکت پیاده به ســمت ساحل می‌کردند.

این فاصله‌گاه به هزاران مایل می‌رسید. طی این راهپیمایی‌ها از هر پنج سیاه‌پوست اســیر، دو تن جان می‌باختند. بازماندگانی که به ساحل می‌رسیدند، تا زمان فروش در قفس زندانی می‌شدند. سپس آن‌ها را درون کشتی‌های تجارت برده جای می‌دادند.

در این مرحله، همگی در فضایی تاریک و تنگ به هم زنجیر می‌شــدند و در جایی به اندازه تابوت به حالت دراز کش قرار می‌گرفتند. عده‌ای به دلیل ازدحام شدید، کمبود اکسیژن و یا جراحات حاصل از شــکار برده، می‌مردند. ‌گاه در طول ســفر یک سوم کل آفریقایی‌های درون کشتی، جان خود را ازدست می‌دادند. تعدادی، برای پایان دادن به این رنج و عذاب، خود را به دریا می‌انداختند. با این همه، تجارت برده چنان ســود‌آور بود که تجار، سوراخ‌های کشتی را هم با برده پر می‌کردند.

اولین کشتی آمریکایی برده، در سال1637 از ایالت ماساچوست حرکت کرد. محفظه‌های نگهداری برده درآن کشتی، به قفس‌هایی با عرض 61 ســانتی‌متر و طول 180، تقسیم می‌شد و در قسمت پا، قفل‌هایی برای زندانیان تعبیه شده بود.

آمریکایی‌ها در این جنایت سازمان یافته اقدام به اعزام نیروهای جوان سیاه به خاک آمریکا برای استفاده ابزاری از آنها می‌کردند. گذشته از خرید و فروش، عملیات اعزام را راه انداخته بودند که به مثلث برده‌داری در شمال غربی آفریقا و آمریکا شده بود.

شــورش سیاه‌پوستان در دهه‌های 1950 و 60، سفید پوستان آمریکا را غافلگیر کرد؛خاطره‌های متراکم سیاهان از ظلم، تعدی و نژادپرستی آمریکایی، شورش را دور از انتظار قرار نمی‌داد.
ایالات متحده در اوج سروری زورگویانه خود بر دنیا، در عقب افتاده‌ترین وضعیت حقوق مدنی به ســر می‌‌برد. تا
1946، هنوز نیروهای مسلح آمریکا تفکیک نژادی داشتند. از این سال نیز که دستور به پایان این قانون صادر شد، 10 سال طول کشید تا بالاخره ارتش ، از لحاظ نژادی مختلط شد.

مدارس ملی کشور تا سال 1945، با قانون«جدا اما برابر» اداره می‌شد. تا 10 سال پس از 1954 که دیوان عالی دستور پایان این تفکیک را صادر کرد، بیش از 75% مدارس جنوب هنوز مجزا بود.

اتوبوس‌های محلی تا ســال 1956، قســمتی مخصوص سفیدپوستان داشت که ورود سیاهان به آن قســمت، موجب بازداشت آنان می‌شد. سلف ســرویس‌های کالج‌ها نیز محلی ویژه برای توزیع غذای ســفید پوستان داشت که به سیاهان در آن محل خدمات ارائه نمی‌شد.

اواخر دهه70 و بعد از تظاهرات جنبش‌های اعتراضی بسیار و تصویب قوانین بیشتر در جهت رفع تبعیض نژادی، هنوز هم جمعیت ســیاهان که 20 درصد کل جمعیت را تشــکیل می‌داد، صاحب کمتر از 3 درصد مشاغل موثر بود.
تبعیض نژادی در عرصه اشتغال هنوز هم وجود دارد، میزان دستمزدها تفاوت می‌کند و به طور کلی تبعیض‌آمیز است.

در آمریکای امروزی سیاهان بورژوا و مرفه‌ نیز دیده می‌شود، سیاهان تحصیلکرده، دانشمند، استاد، مهندس، سیاستمدار و هنرمند و... بسیارند ولی در مجموع این سیاهان بورژوا معرف اکثریت جامعه سیاه ایالات متحده نیستند بلکه اکثریت سیاهان را طبقات پایین و حتی مادون متوسط تشکیل می‌دهند و در محله‌‌هایی زندگی می‌کنند که تقریباً فراموش شده به نظر می‌رسد.

تعداد زندانیان سیاه از سفید بیشتر است چرا که از لحاظ امکانات در فقر شدید به سر میبرند .

میزان امید به زندگی در آمریکا بین سیاهان 4 سال کمتر از سفیدپوستان است و این مسلماً ناشی از درآمد کمتر این اقشار و دسترسی کمتر آنان به خدمات بهداشتی و تغذیه مناسب است. نرخ بیکاری سیاهان نسبت به سفیدپوستان نزدیک به دو برابر گزارش شده است که برای جوانان زیر 20 سال به بالای 40 درصد بیکاری می‌رسد. 55 درصد سیاهپوستان مالک خانه نیستند در حالی که فقط 35 درصد سفیدپوستان چنین وضعیتی دارند.

این نوع نگاه به انسان نیز سند ننگین دیگری است که بر پیشانی آمریکا قرار گرفته است.

ارسال کننده : @afsarejavan
منبع : ( غرب وحشی ) ، ص 13
www.afsaran.ir/link/

مشاهده این مقاله در افسران
نوع مطلب : مقالات نشریه، 
برچسب ها : مقاله، نشریه، نشریه افسران، غرب، غرب وحشی، تحلیلی،
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی
آیا از عملکرد نشریه افسران راضی هستید ؟!آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
بالای صفحه