نشریه افسران ماهنامه افسران جنگ نرم، حاصل تلاش جمعی از فرزندان جوان و انقلابی این مرز و بوم است، که درصدد احیاء، تبیین، همسرایی و همگرایی مفاهیم انقلابی اسلام در حوزه‌های سیاسی ـ اجتماعی برای مخاطب خود است. در تهیه این نشریه سعی بر آن بوده که از نقطه نظرات مختلف و متنوع کاربران سایت افسران جوان جنگ نرم بدون کمترین دخل و تصرفی استفاده شود. امیدواریم، دلسوزان اسلام و انقلاب، این تلاش خالصانه را با دید عمیق، منطقی و فرهنگی مطالعه کنند و در همین راستا به نقدهای احتمالی خود از آن برای پیشرفت سطح تفکر انقلابی بپردازند. باید کمی بیشتر نگاه کنیم ... کمی عمیق تر... http://nashriye-afsaran.mihanblog.com 2017-07-21T18:29:52+01:00 text/html 2014-10-02T05:10:04+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران داستانک ( بر اساس یک داستان واقعی ) http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/47 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کشوی کمد را می کشد و از بین چندرنگ ساق دست، ساق دست مشکی اش را با اطمینان خاطر برمیدارد و میپوشد، از بین روسری ها هم تیره ترینشان را انتخاب میکند...مهمانی امشب را باید با چادر دانشجویی اش برود تا کمک به میزبان برایش راحت تر باشد و کم تر بشنود از دیگران که چادر دست و پاگیر است و مانتوات مناسب، میتوانی چادرت را از سرت برداری.هربار برای ملطفت شدن دیگران، باید تکرار کند که من راحت ترم این شکلی و مشکلی نیست...<br><br></font><div align="center"><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="داستانک ( بر اساس یک داستان واقعی )"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/okRQBFqTnmRVkWAVyfTSyz3zS5ieqaT86ABUcFKLjqcMJBx0c4uqZA/s/w535/" alt="نشریه افسران" align="bottom" border="0" height="293" hspace="0" vspace="0" width="477"></a><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل داستان در ادامه مطلب ...</span></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font><br></div> text/html 2014-09-28T05:01:40+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران مقاله تحلیلی / غرب وحشی http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/46 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">با حضور نژاد انگوساکسون در قاره آمریکا و اشغال سرزمین های سرخپوستان غاصبان آمریکای شمالی برای کار سخت در کشت‌زارهای بزرگ نیاز به نیروی کار انبوه و ارزان داشتند. آنها نمی‌توانستند در ابتدای حضور در خود در این قاره، ســاکنان بومی یعنی سرخپوستان را استثمار کنند زیرا جنگل‌های تو‌در‌توی آمریکای‌ شــمالی برای اشغالگران، بیگانه و برای سرخپوستان، همچون خانه‌شان آشنا و مانوس بود...<br><br></font><div align="center"><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/8ouAxr1FU52vNvhPJhJ5F_mV-sFWoLVR147emu2nWKCftwBo0V0apQ/s/w400/" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...</span></font></font></font></font></div></font></font></font></font></font><br></div> text/html 2014-09-25T03:00:12+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران بیانات آیت الله جوادی آملی / برگی از بهشت http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/44 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span class="mu_tag">آیت الله جوادی آملی</span> دامه برکاته:<br> پیامبر صلی الله علیه و آله سفارش کرده که برخی ذکر ها را زیاد بگوییم. یکی از این اذکار دعای **«الهی لاتکلنی الی نفسی طرفه عین ابدا»** و دیگری دعای **«یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک»** است. ما هر چه می کشیم از خودخواهی و غرور است. نفس ما امیری دارد که ما را به زشتی دعوت می کند ... عزل کردن این امیر و جایگزین کردن امیر خوبی جای آن، جان کندن می خواهد چون نوعی جنگ است مانند این که ما نظام سلطه را برداشتیم و نظام اسلامی را جایگزین آن کردیم.<br><br></font><div align="center"><div align="center"><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="" title="بیانات آیت الله جوادی آملی / برگی از بهشت"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/pIRydy1WkbNKzgAxsv8zkgi-_oUTXYykq_91OeowkmYjd_O9Yl3iKA/s/w425/" alt="نشریه افسران" align="bottom" border="0" height="413" hspace="0" vspace="0" width="471"></a><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...</span></font></font></font></font></div></font></font></font></font><br></div></div> text/html 2014-09-23T03:26:54+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران مقاله اجتماعی، سیاسی / بهائیت در ایران http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/43 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span class="mu_tag">استعمارگران</span> با تجربه ای که از جنبش های ضد استعماری در ایران به دست آوردند تصمیم گرفتند تا پایه های اعتقادی مذهب را مورد تردید و تزلزل قرار دهند،مشکل اصلی آنان با ملت متحد ایران بود. عنصر اساسی اتحاد مردم که رهبری ،تشکیلات و اقتدار سیاسی هم داشت مذهب "شیعه" بود.بنابراین در ایران مرامی را بدعت گذاشتند که بعدها به نام <span class="mu_tag">بهائیت</span> مشهور شد. بعد از جنگهای ایران و روس،دولت ایران عمدتاً در دست روسیه بود و انگلستان نیز اعمال نفوذ در آنداشت.از دوره ی ناصرالدین شاه به بعد هم انگلیسی ها به صف حامیان جدی این فرقه های تقسیم کننده ی ملت به گروه ها و اعتقادات گسسته، پیوستند...<br></font><br><div align="center"><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="مقاله اجتماعی، سیاسی / بهائیت در ایران"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/feLx6hZ7PRVXCFLKllZvFCGHT7W7j-4hZuvqtzE_p4h5hTKTWspceg/s/w535/" alt="" align="bottom" border="0" height="268" hspace="0" vspace="0" width="474"></a><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...</span></font></font></font></font></div></font></font></font></font><br></div> text/html 2014-09-20T14:25:15+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران نشریه افسران / شماره بیستم http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/45 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بسم الله الرحمن الرحیم<br><br><font size="4"><a href="http://www.afsaran.ir/link/703993" target="" title="نشریه بیستم در افسران"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">لینک این شماره از نشریه در سایت افسران</font></a></font></font><br><br><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/yDJn-zkkY5FxtloxhUDsWx9rCWWBnkM3IiOF1hHR7UKMBG0Vi2qrLw/s/w535/" alt="نشریه افسران" align="bottom" border="0" height="647" hspace="0" vspace="0" width="477"></a><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">«وَلَن تَرْ‌ضَیٰ عَنکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَ‌یٰ حَتَّیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَی اللَّـهِ هُوَ الْهُدَیٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِی جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَکَ مِنَ اللَّـهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ‌» بقره / آیه 120<br> <br> «و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی شوند ، مگر آنکه از کیش آنان پیروی کنی. بگو در حقیقت ، تنها هدایتِ خداست که هدایت [ واقعی ] است و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد ، باز از هوسهای آنان پیروی کنی ، در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت.»<br> <br>در چنین روزی (سال91) بود که اولین شماره <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86">#نشریه_افسران</a> پا به عرصه وجود گذاشت و تاکنون بیست شماره از آن همراه با دو ویژه نامه منتشر شده است . <br> <br> گاهی مشکلات متعددی گریبانگیر انتشار ماهنامه افسران میشود که به حول و قوه الهی و تلاش اعضا گروه مرتفع میگردد و امیدواریم همچنان روند رو به رشد خود را حفظ کند .<br> <br>بخش دوم <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87">#مصاحبه</a> با آقای <a class="mu_mention" href="http://www.afsaran.ir/user/profile/hojjat">@hojjat</a> را می توانید در این قسمت ببینید . بخش اول در ماهنامه شماره 19 منتشر شد .<br> <br> علاوه بر فایل pdf که روی سایت بارگذاری شده ، نسخه نرم افزاری نشریه هم تهیه شده که قابلیت ورق خوردن دارد و می توانید آن را از آدرس زیر دانلود کنید :<br> <a class="mu_link out" href="http://bayanbox.ir/id/2939586525239276015?info">bayanbox.ir/id/29395</a>&nbsp;<br> <br> نسخه کم حجم نشریه را می توانید از این آدرس بگیرید: <a class="mu_link out" href="http://bayanbox.ir/id/6342496281893529733?info">bayanbox.ir/id/63424</a>&nbsp;<br> <br> کسانی که علاقمند به فعالیت در نشریه هستند ، می توانند تقاضای عضویت در گروه <a class="mu_link out" href="http://www.afsaran.ir/group/359">www.afsaran.ir/group</a>&nbsp; بدهند.<br> ایمیل نشریه : nashrie_afsaran@mihanmail.ir<br> <br> شماره های قبلی نشریه را می توانید در <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86">#آرشیو_نشریه_افسران</a> ببینید.<br> <br> برای <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">#محکم_کاری</a> ! آدرس دریافت نسخه باکیفیت را علاوه بر بارگذاری روی سایت بطور جداگانه هم قرار می دهم تا در صورت خرابی سایت بتوانید مستقیما آنرا دریافت کنید <br> <br> نسخه باکیفیت : <a class="mu_link out" href="http://bayanbox.ir/id/2682573919143297262?info">bayanbox.ir/id/26825</a></font> <br></div> text/html 2014-09-20T09:15:13+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران مقاله تحلیلی / منش فرهنگی و سیاسی شیعه http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/42 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بی تردید بزرگترین جنبش اسلامی عصر حاضر، که در کنار انقلاب های کبیر فرانسه و روسیه قرار داده شده، یک حرکت ساده برای فرار از ظلم اجتماعی و سیاسی نبوده. ویژگی این انقلاب، شباهت های منحصر به فرد آن به قیام سید الشهداء (علیه السلام) است. به گونه ای که باعث شد به صورت معمایی برای تحلیلگران سیاسی و اجتماعی غرب و شرق جلوه کند...<br><br></font><div align="center"><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/aPz6czzxYtB-AvfbcJ5NqgpyjOqzV_0cPGzB56zhVYsefVDMuVEb5w/s/w535/" alt="منش فرهنگی و سیاسی شیعه" align="bottom" border="0" height="281" hspace="0" vspace="0" width="469"></a><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...</span></font></font></font></font></div></font></font></font><br></div> text/html 2014-09-12T07:53:35+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران مقاله حجاب / حوریانی پرده نشین در خیمه ها http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/41 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مسئله <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4">#پوشش</a> و حفظ <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81">#عفاف</a> خاصّ دنیای اسلام و حتی دنیای ادیان توحیدی نیست. براساس زمینه فطری، حتی جوامع اولیه و به دور از تمدن و مذهب هم آن را مورد توجه خود قرار داده اند (شیرین بیانی، زن درایران عصرمغول ،ص58) و در همه جوامع و ملل به صورت های گوناگون، کم و بیش وجود داشته است، اما با آمدن اسلام این مسئله به عنوان یک حکم تکلیفی و ضروری برای زنان تعیین گردید.</font><br><br><div align="center"><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/lY0GRdayAqiGyu9TnjQoIxCoax1CxoSGVhpW-Ki3xS9KXbX086CK2Q/s/w535/" alt="نشریه افسران" align="bottom" border="0" height="243" hspace="0" vspace="0" width="463"></a><br></div><br><font class="text4"><font class="text4"><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...</span></font></font></font></font></div></font></font><br></div> text/html 2014-08-02T01:00:52+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران ویژه نامه نشریه افسران (پذیرش قطعنامه 598) http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/40 <div align="center">بسم الله الرحمن الرحیم <br><br> «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ...» آیه 59 / سوره نساء <br></div> <br><div align="center"><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/XjtvssVIsae__6UeHtLbRYnz8MLExGGCWtjSVptasZRyGuj4hRGACA/s/w535/" alt="" align="bottom" border="0" height="497" hspace="0" vspace="0" width="448"></a></div> <br> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سال 1367 در چنین ایامی بود که قطعنامه 598 مبنی بر پایان جنگ ایران و عراق توسط ایران پذیرفته شد . <br> همیشه این سوال در ذهن ها بوده که چرا با وجود شعارهای ابتدای شروع دفاع مقدس این قطعنامه پذیرفته شد . <br> ناگفته های زیادی توسط برخی افراد آگاه بیان شده که می تواند کلید حل این سوالات باشد .<br> <br> امروز 11 مرداد مصادف با راهپیمایی «بیعت مردم با امام » در سال 67 یعنی کمتر از 15 روز بعد از پذیرش قطعنامه است . در 11 مرداد همان سال اتفاق دیگری هم رخ داد و رژیم بعث عراق با وجود اینکه ایران قطعنامه را پذیرفته بود در نیمه های شب 4 نقطه مسکونی شهر اشنویه را مورد حمله شیمیایی قرار داد . <br> <br> به مناسبت این ایام گروه <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86">#نشریه_افسران</a> ، ویژه نامه ای تهیه و تنظیم کرده و منتشر می نماید .<br> در این ویژه نامه سعی شده جریانات و اتفاقات آن سالها بطور گویا و مجمل همراه با سند و مدرک در اختیار شما قرار بگیرد . <br> ان شاء الله که چراغ راهی برای آینده باشد .</font><br> <br> نسخه نرم افزاری نشریه : <a class="mu_link out" href="http://bayanbox.ir/id/8139714605038227679?info">bayanbox.ir/id/81397</a>&nbsp;<br> <br> دانلود pdf از بیان : <a class="mu_link out" href="http://bayanbox.ir/id/1034821259213305621?info">bayanbox.ir/id/10348</a>&nbsp;<br> <br>دانلود از سرور افسران: <a href="http://www.afsaran.ir/media/download/673340" target="_blank" title="http://www.afsaran.ir/media/download/673340">کلیک کنید.</a><br><br> شماره های قبلی نشریه را می توانید در <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86">#آرشیو_نشریه_افسران</a> ببینید.<br><br>لینک ویژه نامه در سایت افسران: <a href="http://www.afsaran.ir/link/665453" target="_blank" title="">کلیک کنید.</a><br> <br> منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما هستیم<br> و من الله التوفیق <br> <br> <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87">#نشریه</a> <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">#ویژه_نامه</a> <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">#قطعنامه</a> <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_598">#قطعنامه_598</a> <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C">#امام_خمینی</a> <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8">#انقلاب</a> <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3">#دفاع_مقدس</a> <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5">#خواص</a><br> text/html 2014-07-28T15:09:47+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران نشریه افسران / شماره نوزدهم http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/39 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لینک در افسران : http://www.afsaran.ir/link/659869</font><br><br><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/fxHb34godyKEOaSCwVwOY_jjDyeFGSQeSLtncZ1qwEIpa3cVLxmjRg/s/w535/" alt="نشریه افسران" align="bottom" border="0" height="594" hspace="0" vspace="0" width="440"></a><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>بسم الله الرحمن الرحیم <br> <br> **امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: <br> جاهِدوا فی سَبیلِ اللّه‏ِ بَأَیدیکُم فَإِن لَم تَقدِروا فَجاهِدوا بِأَلسِنَتِکُم فَإِن لَم تَقدِروا فَجاهِدوا بِقُلوبِکُم؛<br> <br> در راه خدا با دستهای خود جهاد کنید، اگر نتوانستید با زبانهای خود و اگر باز هم نتوانستید با قلب خود جهاد کنید.**<br> <br> در این شماره نیز مقالات و مطالب و تصاویر گوناگونی را می توانید ببینید که ان شاء الله مورد استفاده همه کاربران محترم قرار گیرد .<br> <br> **این شماره شامل بخش اول مصاحبه با مدیر افسران ، جناب <a class="mu_mention" href="http://www.afsaran.ir/user/profile/hojjat">@hojjat</a> می باشد و بخش دوم را در شماره بعد خواهید خواند**<br> <br> علاوه بر فایل pdf که روی سایت بارگذاری شده ، نسخه نرم افزاری نشریه هم تهیه شده که قابلیت ورق خوردن دارد و می توانید آن را از آدرس زیر دانلود کنید :<br> <a class="mu_link out" href="http://bayanbox.ir/id/4404655053713836200?info">bayanbox.ir/id/44046</a>&nbsp;<br> <br> **نسخه کم حجم نشریه را می توانید از این آدرس بگیرید:** <a class="mu_link out" href="http://bayanbox.ir/id/4012746370124931800?info">bayanbox.ir/id/40127</a>&nbsp;<br> <br> کسانی که علاقمند به فعالیت در نشریه هستند ، می توانند تقاضای عضویت در گروه <a class="mu_link out" href="http://www.afsaran.ir/group/359">www.afsaran.ir/group</a>&nbsp; بدهند.<br> ایمیل نشریه : nashrie_afsaran@mihanmail.ir<br> <br> <font size="1">شماره های قبلی نشریه را می توانید در <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86">#آرشیو_نشریه_افسران</a> ببینید.<br> <br> برای <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">#محکم_کاری</a> ! آدرس دریافت نسخه باکیفیت را علاوه بر بارگذاری روی سایت بطور جداگانه هم قرار می دهم تا در صورت خرابی سایت بتوانید مستقیما آنرا دریافت کنید.<br><br> </font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><br>مثل همیشه منتظر نظرات و پسنهادات و انتقادات خوبتان هستیم .<br> <br> و من الله التوفیق </font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"> نسخه باکیفیت : <a class="mu_link out" href="http://bayanbox.ir/id/3782173744664638641?info">bayanbox.ir/id/37821</a>&nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="1"><br></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="1"> </font><br> </font> text/html 2014-07-28T14:52:35+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران نشریه افسران / شماره هجدهم http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/38 <div align="center">لینک در افسران : http://www.afsaran.ir/link/646177<br></div><br><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><div align="center"><img src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/xvQAYL1DvLuJbtEmXlIcn8CIYONgmNruenxOJsLhMEbtpxvMJySq8w/s/w535/" alt="نشریه افسران" align="bottom" border="0" height="599" hspace="0" vspace="0" width="424"></div></a><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بسم الله الرحمن الرحیم <br> <br> **قال امیرالمومنین علی علیه السلام :<br> <br> لَا یَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ .<br> انسان شکیبا ، پیروزی را از دست نمی دهد هر چند زمان آن طولانی شود .**<br> <br> شماره 18 نشریه افسران بعد از یک تاخیر نسبتا طولانی منتشر شد . همین ابتدا از خوانندگان این نشریه عذرخواهی می کنیم . <br> <br> اما این تاخیر برکاتی هم داشت و شماره 18 در کنار مطالب خواندنی آن ، دارای ویژگی های جدید و قابل توجهی شده امیدواریم مورد استفاده کاربران قرار گیرد. <br> <br> علاوه بر مقالات فوق العاده دوستانتان و دلنوشته و شعر های بسیار زیبا می توانید از خواندن مصاحبه بسیار خوب نشریه با آقای <a class="mu_mention" href="http://www.afsaran.ir/user/profile/shiaart">@shiaart</a> نیز فیض ببرید . <br> <br> **در این شماره می توانید در فهرست با کلیک روی عنوان مطلب به صفحه مورد نظر برید و مطلب را بخوانید و پس از خواندن مطلب با کلیک روی آرم نشریه که انتهای متن هست به صفحه فهرست برگردید**<br> <br> منتظر نظرات و پسنهادات و انتقادات خوبتان هستیم <br> <br> **نسخه کم حجم نشریه را می توانید از این آدرس بگیرید:** <a class="mu_link out" href="http://bayanbox.ir/id/1928878077768455187?info">bayanbox.ir/id/19288</a>&nbsp;<br> <br> کسانی که علاقمند به فعالیت در نشریه هستند ، می توانند تقاضای عضویت در گروهwww.afsaran.ir/group بدهند.<br> ایمیل نشریه : nashrie_afsaran@mihanmail.ir<br> <br> شماره های قبلی نشریه را می توانید در <a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/tag/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86">#آرشیو_نشریه_افسران</a> ببینید.<br><br></font><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><a href="http://www.afsaran.ir/media/download/648004" target="_blank" title=""><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دانلود نشریه هجدهم</font></font></a></span></div><br> text/html 2014-06-24T10:24:52+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران طنز / دانشجویان و فصل امتحانات ! http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/37 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ <span class="mu_tag">ﺫﺑﺢ</span> ، ﺑﻪ حلال گوشتی ﺁﺏ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻪ <span class="mu_tag">ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ</span> ﻫﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ !</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﺮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﺟﺰﻭﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﯼ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽﻣﯿﺮﯼ ﺑﺮﻭ ﻫﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﮑﻦ، ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﺬﺕﺟﻮﯾﯽ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ :</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> ﺩﯾﺪﻥ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﻧﺪﯾﺪﻩ، </font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﺮﺱﻫﺎ، </font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﭖ، </font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﺎﻡ ﻭ ... ‏ ﺩﺭﯾﻎ ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻓﻨﺎﯼ ﻓﯽﺍﻟﻔﺮﺟﻪ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ!! و ...<br><br></font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://media3.afsaran.ir/si5nTmoq_535.jpg" alt="http://media3.afsaran.ir/si5nTmoq_535.jpg" align="bottom" border="0" height="245" hspace="0" vspace="0" width="455"></a></font><br></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font><div align="right"><font color="#FF0000" size="4"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مشاهده ادامه متن در ادامه مطلب ...</font></span></b></font><br></div></div> text/html 2014-06-13T20:07:17+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران مقاله تحلیلی / سیاست ها و چارچوب های اقتصاد مقاومتی http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/36 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">حضرت آقا (حفظه الله) در عنایتی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نقشه راه و اصول معین در هدایت جامعه و مجریان قوانین، ابلاغ کردند. در این ابلاغ با چشم پوشی از مباحث تخصصی علم اقتصاد، موضوع وظایف آحاد جامعه نیز مطرح است</font> و ...<br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><br><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://media3.afsaran.ir/sibFVHjz_535.jpg" alt="http://media3.afsaran.ir/sibFVHjz_535.jpg" align="bottom" border="0" height="283" hspace="0" vspace="0" width="437"></a><br><br><font class="text4"><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...</span></font></b></font></font></font></div></font><br></div> text/html 2014-06-09T08:28:38+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران مقاله تربیتی / برگی از بهشت http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/34 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره) در فرمایشات خود درباره اصلاح نفس فرموده‌اند: اشکال در این است که خودمان را اصلاح نمی‌کنیم و نکردیم و نخواهیم کرد، حاضر نیستم خودمان را اصلاح کنیم. اگر ما خودمان را اصلاح می‌کردیم، به این بلاها مبتلا نمی‌شدیم...</font><br><br><img src="http://media3.afsaran.ir/siKu8PuD_535.jpg" alt="http://media3.afsaran.ir/siKu8PuD_535.jpg" align="bottom" border="0" height="446" hspace="0" vspace="0" width="411"><br><br><font class="text4"><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل مقاله تربیتی در ادامه مطلب ...</span></font></b></font></font></font></div></font><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font></div> text/html 2014-05-26T20:38:13+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران مقاله / به یاد آر طالوت را http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/32 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بسم الله الرحمن الرحیم </font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> ظلم «جالوت » بر بنی اسراییل از حد گذشت و قوم پیوسته استغاثه میکردند و منتظر ظهور منجی خویش بودند . </font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> «وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا»</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> ( و پیامبرشان فرمود همانا خداوند ‏خداوند طالوت را بر شما به پادشاهی مبعوث کرد)</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> برخی از قوم گفتند او فقیر است و ما صاحبان ثروت برای پادشاهی از او سزاوارتریم . </font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> «قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّهُ یُؤْتِی مُلْکَهُ مَن یَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> ( پیامبرشان گفت همانا خدا او را بر شما برتری داده و او را در دانش و [نیروی] بدنی بر شما برتری بخشیده است و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‏دهد و خدا گشایشگر داناست)<br><br><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://media3.afsaran.ir/si5GckNE_535.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="175" hspace="0" vspace="0" width="423"></a><br><br></font><div align="right"><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...</span></font></b></font></font></font></div><br></div> text/html 2014-05-25T20:31:34+01:00 nashriye-afsaran.mihanblog.com نشریه افسران ولایت بدون سانسور http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/post/30 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">«مردمی که مراجعه می‌کنند باید هوشیار باشید که راضی برشان گردانید. مثل سابق نیست که توی سر مردم بزنید تا راضی بشوند. امروز کسی نمی‌تواند توی سر مردم بزند که بیا راضی بشو یا تن به رضایت بده. امروز مردم همه هوشیار هستند و زیر این بارها نمی‌روند. اما ناراضی درست می‌شود.<br><br><a href="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/" target="_blank" title="http://nashriye-afsaran.mihanblog.com/"><img src="http://media3.afsaran.ir/siOe8nsC_431.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="169" hspace="0" vspace="0" width="431"></a><br><br><strong>ما باید دنبال این باشیم که این آیه شریفه را که فرموده است که فَاسْتَقِمْ کَما امِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ پیغمبر که فرمود که من ریشم سفید شد برای این، پیر شدم برای این. خود ایشان که استقامت داشت، برای اینکه «وَ مَنْ تابَ مَعَکَ» پهلوش است یعنی پیغمبر مأمور شده است که اشخاصی هم که همراه او هستند، اشخاصی هم که ایمان به او آوردند، آنها هم استقامت کنند و آن شما هستید...</strong><br><br> <br></font><div align="right"><b><font class="text4"><font class="text4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مشاهده متن کامل در ادامه مطلب ...</span></font></font></font></font></b></div><br></div>